Everest 2005
 

actual - aktualni

archiv

sponzors - sponzori

himalaya@himalaya8000.com

     

29.3.2005 - Praha

Harmonogram expedice
21.3. Odeslání vybavení a zásob (Cargo)
29.3. Tisková konference
1.4. Káthmándú (Nepál)
6.4. Překročení nepálsko-čínské hranice
7.4. Nyalam (3700 m n.m.)
11.4. Oblast Rohgbuckého kláštera (5000 m n.m.)
13.4. Základní tábor (5300 m n.m.)
14.4. Práce na zdolání vrcholu
15.5. – 31.5. POKUS O VÝSTUP NA VRCHOL
Samotný výstup na Mt.Everest – nejpozději 30.5. až 31.5. (do tohoto data musí expedice skončit a odejít ze základního tábora)
3.(- 4.) 6. Návrat

Archiv   

 

   

2005-03-29 - Praha

Expedition Itinerary
21.3. Cargo
29.3. Press Conference
1.4. Kathmandu (Nepal)
6.4. Crossing Nepal-Chineese borders
7.4. Nyalam (3700 m n.m.)
11.4. Region Rohgbuckeho monastery (5000 m n.m.)
13.4. Base Camp (5300 m n.m.)
14.4. Work towards reaching the summit
15.5. - 31.5. ATEMPT TO SUMMIT
Summit to Mt.Everest – at the latest by 30.5. to 31.5. (this is our deadline . By this date the expedition must end and we have to leave base camp)
3.(- 4.) 6. Return

Archiv