Everest 2005
 

actual - aktualni

archiv

sponzors - sponzori

himalaya@himalaya8000.com
Sleva v Namche Outdoor, Travel & Climbing Center

     

24.5.2005

Neděle 22.5.
Kluci pravidelně stahují počasí a sledují vývoj větru. Není to nic pozitivního, v příštích dnech má stále foukat na vrcholu nějakých 100 - 160 km/h. To není na vrcholový pokus ani náhodou.
Pepíno s Luckou a Soňou se pohybují ve stěně. Vítr je zatím nevyhání. Snaží se fixovat dál, ale je to asi zbytečné. Nevíme. Neví nikdo. Předpověď počasí máme na šest dní dopředu, ale často se ještě dvakrát změní. Jediné, co se nemění, je síla větru.

Pondělí 23.5.
„Neklidná“ trojice, která nechtěla odpočívat v BC, se vrací zpět do základního tábora.
Stále stejný obrázek - čekání, stahování počasí, psaní mailů, .... , takové podivné počasí jako tuto sezonu tu ještě nebylo... Na vrcholu Everestu fouká 120 km/h....

Úterý 24.5.
Sedíme v BC, stahujeme počasí 3x denně, konzultujeme vývoj větru i se sousední expedicí. Konečné rozhodnutí „co dál“ (jestli ještě počkat a přebukovat letenky nebo už to trápení ukončit) by mělo padnout zítra. To už bychom měli vědět předpověď počasí (hlavně sílu větru) na 31.5.
Teď je to čekání - karty, křížovky, knížky, praní prádla, mytí sebe, ... - nic jiného se bohužel nedá dělat.

Už si ani večer nepouštíme žádné filmy, zbývá nám asi posledních pět litrů benzínu, tak si je schováváme na maily a počasí.
Taky kuchyni postupně vyžíráme - cukr, mléko, brambory... Není obvyklé, aby expedice „kysla“ pod kopcem tak dlouho. Touto dobou už se máme dávno sunout do Káthmándú.

Že nás občas popadá pěkná „depka“ je asi jasné. Ivan si vzpomněl na průpovídku z jedné pohádky, která se skoro stává heslem výpravy: „Nás už ani nezajímá, jestli nás něco zajímá.“
Občas to vystihuje docela přesně, v jakém stavu se nacházíme....

Archiv   

 

   

2005-05-24

Sunday May 22nd
The boys are downloading the weather forecast regularly, but it is not positive for us. In the next couple of days the wind on the summit is supposed to be 100-160 km/h, which is not good for the summit attempt at all. Pepino, Lucka and Sona are on the face. The wind doesn’t bother them for now, and so they are fixing the route further, but it may be useless. Who knows...nobody knows. We have got the weather forecast for next 6 days, but it will change for sure two more times. The only thing which doesn’t change is the strong winds.

Monday May 23rd
„The unease trio“who did not want to wait in BC and went to C0 are coming back to the BC. It is still the same - waiting, weather forecast, email writing. There has not been such wild weather on Everest before...the wind on the summit is 120 km/h

Tuesday May 24th
We are sitting in BC, downloading weather forecast 3 x a day. We discuss the wind development even with the neighboring expedition. The final decision “what next“(either wait and change the plane tickets or end this waiting misery) will be made tomorrow. Tomorrow we will know the weather forecast and the strength of wind for the 5.31.
For now- we wait again and do the usual, reading, cross word puzzles, laundry, there is nothing else we can do at this time.

We are not watching a movie this evening. We have about 3 liters of gas left, and so we save it for email and weather forecasts. We also eat our food supplies in the kitchen - sugar, milk and potatoes...It is not usual for expeditions to be stuck under the mountain for so long. We should be already moving back towards Kathmandu. It must be obvious that we are sometimes falling into depression. Ivan was remembering one sentence from a fairytale, which has become a slogan of our expedition: „We are not interested anymore, if we are actually interested.“ Now this pretty well describes what kind of state we are in.

Archiv